Projekty

Od 2013 roku zrealizowałem ponad 20 projektów - przede wszystkim w obszarach działań społecznych i edukacji. Miałem wkład w opracowanie koncepcji większości z nich, pomagając instytucjom i organizacjom pozarządowym we wprowadzaniu do oferty nowych elementów oraz w pozyskaniu środków w konkursach ministerialnych i w ramach grantów fundacyjnych.

Przy kilku projektach występowałem jako realizator - najczęściej w charakterze trenera - ciesząc się, że mogę być częścią wartościowych inicjatyw, opracowanych przez inne osoby.

Tworząc rozwiązania lub angażując się w pomysły innych kluczowa jest dla mnie ich użyteczność. Zależy mi na tym, żeby działania były odpowiedzią na faktyczne potrzeby odbiorców i prowadziły do podnoszenia ich jakości życia. Wychodzę z założenia najpierw pomysł, później szukanie środków na jego realizację. Z tego względu nie podejmuję współpracy przy projektach, które na pierwszym miejscu stawiają doposażenie organizacji lub zarobek jej członków. 

Poniżej znajdziesz listę projektów, w które angażowałem się od 2013 roku - większość z nich nie mogłaby powstać bez wsparcia innych osób, za co serdecznie dziękuję. Opisując poszczególne działania za każdym razem starałem się wskazać osoby, bez których sukces nie byłby możliwy. Jeśli w którymś miejscu mi się to nie udało - proszę o wyrozumiałość.