Pora na Seniora

Idea:

Wspólnie z Barbarą Felską stworzyłem projekt, skierowany do 40 seniorów i osób niepełnosprawnych z terenu powiatu świdwińskiego. Działania projektowe obejmowały wyjazd integracyjny do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy, a także cykl zajęć rozwijających zainteresowania seniorów. Przygotowałem i przeprowadziłem warsztaty psychologiczne, obejmujące podstawy komunikacji interpersonalnej, gry i zabawy umysłowe, ćwiczenie pamięci oraz logicznego myślenia.

Okres realizacji:

październik - listopad 2014