Kierunek poMOC: budowa Powiatowego Centrum Wolontariatu

Idea:

To mój debiut w kontakcie z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu była promocja wolontariatu wśród społeczności lokalnej. Trzy grupy uczestników: młodzież, seniorzy i osoby nieaktywne zawodowo uczestniczyły w warsztatach, wizytach studyjnych oraz wydarzeniach środowiskowych, będąc zarazem współorganizatorami tych ostatnich. Byłem członkiem zespołu projektowego, odpowiedzialnego za koncepcję działań- wspólnie z Barbarą Felską, Elżbietą Karnicką, Iwoną Bobik, Ewą Kretowicz i Bożeną Kretowicz. Ponadto pełniłem funkcję koordynatora projektu, a także prowadziłem warsztaty, dotyczące podstaw wolontariatu.

Okres realizacji:

maj 2015 - maj 2016

Zobacz film: