What’s on Earth – Festiwal Myśli Zrównoważonych

Idea:

What's on Earth - Festiwal Myśli Zrównoważonych to inicjatywa, za którą odpowiada SKN Inwestor - koło naukowe, funkcjonujące przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie ma na celu promocję zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR - Corporate Social Responsiblity). 

Premierowa edycja festiwalu miała miejsce w dniach 11-15 kwietnia 2019 roku. Zostałem zaproszony do współpracy w charakterze eksperta, reprezentującego partnera merytorycznego wydarzenia - Biura Karier UŁ. Opracowałem i przygotowałem warsztat Design Thinking, w trakcie którego uczestnicy zmierzyli się z realnymi problemami firm, organizacji i osób, aktywnie działających na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Okres realizacji:

kwiecień 2019