Niemoc rodzi przemoc

Idea:

To projekt gminy Świdwin i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Jego autorkami są Barbara Felska i Iwona Bobik. W ramach projektu opracowałem i zrealizowałem cykl warsztatów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia obejmowały elementy radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania emocji, budowania poczucia własnej wartości oraz profilaktyki przemocy.

Okres realizacji:

lipiec - grudzień 2015