CALL – Centrum Aktywności Lokalnej Lekowo

Idea:

CALL- Centrum Aktywności Lokalnej Lekowo to projekt Zespołu Szkół w Lekowie, w ramach którego uczniowie dzielili się swoim czasem, pasjami i zainteresowaniami z seniorami oraz osobami niepełnosprawnymi z obwodu szkoły. Inicjatorem działań jest Dyrektor Zespołu Szkół w Lekowie- Jakub Szynkowski. W ramach projektu jako wolontariusz przygotowałem i przeprowadziłem spotkanie z grami i zabawami logicznymi, w którym uczestniczyli gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Lekowie oraz członkowie miejscowego Klubu Seniora. Za realizację projektu Jakub Szynkowski i Zespół Szkół w Lekowie zostali uhonorowani tytułami odpowiednio: Projektanta Edukacji oraz Dobrze ZaPROJEKTowanej Szkoły.

Okres realizacji:

październik 2013 - czerwiec 2018 (byłem zaangażowany w realizację projektu do końca maja 2016)