Silver Starters

Idea:

Program realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi to 8-tygodniowy cykl szkoleń oraz wsparcie mentorskie dla osób 50+. Uczestnicy i uczestniczki zdobywają wiedzę i narzędzia, by przekształcić swój pomysł na biznes w start-up.

W październiku 2019, dzięki zaproszeniu Design Thinking Institute, miałem przyjemność współprowadzić warsztaty wprowadzające do Design Thinking dla osób biorących udział w projekcie.

Okres realizacji:

październik 2019