KreaTOR Kariery

Idea:

KreaTOR Kariery to kompleksowy program wsparcia studentów Uniwersytetu Łódzkiego w wejściu na rynek pracy, realizowany przez Biuro Karier UŁ w latach 2016-2019. Uczestnicy projektu mogli skorzystać ze wsparcia doradców zawodowych, konsultacji i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, mentoringu w miejscu pracy oraz pomocy coacha kariery. Jako członek zespołu projektowego prowadziłem konsultacje doradcze, podczas których m.in. pomagałem stworzyć dokumenty aplikacyjne, przeprowadzałem testy kompetencyjne, informowałem o dostępnych programach i szkoleniach, dedykowanych studentom, przygotowywałem symulacje rozmów kwalifikacyjnych i podpowiadałem, jak zadbać o wizerunek w sieci. Ponadto, tworzyłem artykuły na stronę Biura Karier UŁ oraz wspierałem promocję projektu.

Okres realizacji:

lipiec 2016 - czerwiec 2019