Pomoc bez barier

Idea:

Pomoc bez barier. Poradnictwo rodzinne, psychologiczne i doradztwo zawodowe dla mieszkańców powiatu świdwińskiego to projekt Stowarzyszenia Dobrych Inicjatyw AKORD, realizowany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdwinie. Wspólnie z Barbarą Felską i Iwoną Bobik opracowałem koncepcję działań, zakładających zwiększenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego wśród mieszkańców terenów wiejskich. Ponadto, przeprowadziłem konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu, a także wspierałem ich w tworzeniu Indywidualnych Planów Działania (IPD) jako doradca zawodowy.

Okres realizacji:

kwiecień - czerwiec 2015