GRA: Gimnazjaliści – Rozwój – Aktywizacja. Stworzenie Strefy Gier w Lekowie

Idea:

Celem projektu była edukacja dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych gier planszowych, karcianych i kościanych. Miał on za zadanie nie tylko promować gry jako formę spędzania czasu wolnego i stworzyć modę na wspólne granie, ale także rozwijać u uczniów sprawności rozumowania (umiejętność logicznego myślenia, abstrahowania, klasyfikowania, analizowania i wyodrębniania) oraz wspierać ich kreatywność i uczyć twórczego rozwiązywania problemów. Opiekunką działań była Anna Rynkiewicz, nauczyciel matematyki w Zespole Szkół w Lekowie. Pełniłem rolę partnera i konsultanta projektu. Pomogłem zorganizować Dzień Gier w Lekowie i pozyskałem sponsora dla wydarzenia- wydawnictwo Rebel.

Okres realizacji:

luty 2015

Zobacz film