Pokieruj swoją karierą

Idea:

To inicjatywa czwórki studentów Uniwersytetu Łódzkiego: Dominiki Krainy, Agaty Jasińskiej, Julity Grzeszczyk i Jakuba Jędrzejczaka. Projekt miał na celu diagnozę mocnych stron oraz poznanie luk kompetencyjnych przez grupę studentów Wydziału Zarządzania UŁ. W ramach współpracy przygotowałem warsztat, obejmujący tematykę rynku pracy i możliwości, jakie stoją przed studentami w trakcie nauki. Dodatkowo, przeprowadziłem testy kompetencji  i opracowałem indywidualne raporty dla uczestników zajęć.

Okres realizacji:

grudzień 2017