5 elementów

Idea:

Kurs 5 elementów to 5 modułów szkoleniowych, odnoszących się do różnych aspektów wspierania pracy zespołów w pracy z wykorzystaniem podejścia Design Thinking. Kurs znajduje się w ofercie Design Thinking Institute. Dzięki zaproszeniu Katarzyny Talagi-Korcz mogłem zostać nie tylko prowadzącym warsztaty, ale też współautorem programu zajęć.

Na program kursu składają się:

Element 1. Proces Design Thinking

Wprowadzenie, które porządkuje wiedzę o głównych założeniach Design Thinking i pozwala na doświadczenie procesu oraz jego poszczególnych etapów w praktyce.

Element 2. Zadania Moderatora

Odróżnienie roli Moderatora i uczestnika procesu oraz skupienie się na zadaniach, jakie pierwszy z nich pełni na kolejnych etapach pracy z wykorzystaniem DT.

Element 3. Narzędzia Moderatora

Przydatne narzędzia, usprawniające pracę zespołów na poszczególnych etapach procesu Design Thinking.

Element 4. Sesje Moderowania

Bezpieczna przestrzeń do wcielenia się w rolę Moderatora. Uczestnicy i uczestniczki kursu przygotowują próbki szkoleniowe, po których otrzymują informacje zwrotne od prowadzących i zespołu.

Element 5. Planowanie: Zespół i Kroki

Omówienie ról poszczególnych uczestników procesu oraz planowanie pracy w oparciu o autorskie narzędzia Design Thinking Institute.

Okres realizacji:

grudzień 2020 - aktualnie