Pogotowie Pierwszej Pomocy

Idea:

Pogotowie Pierwszej Pomocy- organizacja warsztatów z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców powiatu świdwińskiego to projekt, realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Pozytywnych Społecznie. Wspólnie z Jakubem Szynkowskim i Marzeną Świątczak-Rozmus jestem odpowiedzialny za koncepcję działań. Ponadto, we współpracy z Tomaszem Rozmusem, opracowałem broszurę informacyjną z zakresu pierwszej pomocy, która została rozdystrybuowana w powiatowych szkołach.

Okres realizacji:

maj - lipiec 2016