Pora na Seniora 2

Idea:

To druga edycja projektu Stowarzyszenia Dobrych Inicjatyw AKORD. Działania były skierowane do seniorów z terenu powiatu świdwińskiego. Jestem autorem projektu i realizatorem warsztatów psychologicznych dla osób starszych. Prowadziłem zajęcia dla Klubu Seniora w Lekowie i grupy seniorów z Rogalina.

Okres realizacji:

maj - czerwiec 2016