Popołudniowa Akademia Zmiany

Idea:

To szczególnie bliski mi projekt. Popołudniowa Akademia Zmiany była skierowana do mieszkańców gminy Świdwin ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy. Inicjatorem projektu był Zdzisław Pawelec, ówczesny Wójt gminy Świdwin, a za realizację działań odpowiadał GOPS w Świdwinie. Wspólnie z Barbarą Felską i Elżbietą Karnicką znalazłem się w składzie zespołu autorskiego, który opracował program działań. Projekt obejmował m.in. kampanię informacyjną, poradnictwo, festyny, rodzinny konkurs z nagrodami, zajęcia pozalekcyjne i dystrybucję kalendarza „Godziny dla rodziny”. Byłem odpowiedzialny za stworzenie koncepcji działań skierowanych do młodzieży, w tym- warsztatów wyjazdowych, edukacji outdoorowej, eksperymentów naukowych z elementami robotyki i innych. Jako trener przygotowałem i przeprowadziłem warsztaty obejmujące trening kreatywności, określanie zasobów i zarządzanie emocjami. Byłem autorem scenariusza zajęć podczas wyjazdu z uczniami Zespołu Szkół w Bierzwnicy, a scenariusz zajęć na warsztaty wyjazdowe z młodzieżą z Zespołu Szkół w Lekowie współtworzyłem z Jakubem Szynkowskim.

Okres realizacji:

październik - grudzień 2014

Zobacz film