Studenckie Czwartki

Idea:

Poprzez Studenckie Czwartki rozwijamy kompetencje miękkie studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego. To uzupełnienie szkoleniowej oferty Biura Karier UŁ. Projekt początkowo miał być cyklem wakacyjnych warsztatów - od semestru letniego 2017/2018 realizujemy minimum jedno szkolenie miesięcznie. Jestem członkiem zespołu trenerskiego Biura, ponadto odpowiadam za badanie potrzeb szkoleniowych studentów i kwestie organizacyjne.

Okres realizacji:

lipiec 2017 - aktualnie