kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemówspołeczna zmiana

Trzy kroki do aktywności

Idea:
 
Projekt miał na celu umożliwienie 20 gimnazjalistom z Zespołu Szkół w Lekowie rozwoju kompetencji, odkrywania i wykorzystywania zasobów własnych oraz otoczenia. Wspólnie z Jakubem Szynkowskim jestem odpowiedzialny za koncepcję działań. Jako wolontariusz przygotowałem i przeprowadziłem część warsztatów wyjazdowych (m.in. trening kreatywności), zajęcia z zakresu montażu filmowego oraz konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu. Byłem opiekunem podczas wyjazdu warsztatowego młodzieży i Nocy z duchami kreatywności, a także opracowałem stronę internetową projektu.
 
Okres realizacji:
 
luty - lipiec 2016 
 

Zobacz film