Kamera! Akcja! – organizacja warsztatów filmowych dla młodzieży

Idea:

Projekt skierowany do gimnazjalistów był wspólną inicjatywą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie oraz Zespołu Szkół w Bierzwnicy. Jestem pomysłodawcą warsztatów filmowych. Działanie zostało zrealizowane przez Kingę Dolatowską, opiekuna Filmoteki Szkolnej w Połczynie Zdroju. Opiekę nad projektem sprawowały Barbara Felska, kierownik GOPS w Świdwinie i Marta Jalowska, dyrektor ZS w Bierzwnicy.

Okres realizacji:

maj 2015

Zobacz film