Zanim będzie za późno

Idea:

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wsi Ząbrowo miał na celu zbudowanie oparcia społecznego dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniami, przemocą i kryzysem. W ramach projektu uruchomiono punkty poradnictwa dla osób dotkniętych problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie, a w 5 miejscowościach odbył się cykl spotkań dla dzieci i młodzieży szkolnej. Jestem współautorem projektu (wspólnie z Barbarą Felską), dodatkowo opracowałem i przeprowadziłem cykl zajęć dla dzieci i młodzieży.

Okres realizacji:

lipiec - wrzesień 2014