Rozwój Kompetencji Cyfrowych

Idea:

Skok technologiczny i dynamika zmian, zachodzących na rynku pracy wymagają stałego podnoszenia kwalifikacji przez pracowników. Rozwój Kompetencji Cyfrowych to międzynarodowy program Facebooka, za którego wdrożenie jest odpowiedzialna brytyjska organizacja Freeformers. W 2018 roku inicjatywa zawitała do Polski, otwierając przed młodymi ludźmi szansę na zdobywanie wiedzy i umiejętności, niezbędnych dla zwiększenia konkurencyjności w dobie gospodarki cyfrowej.

W ramach programu organizowane są szkolenia, obejmujące sześć modułów tematycznych (1. cyberbezpieczeństwo, 2. innowacje, 3. marketing społecznościowy, 4. obecność w sieci, 5. sztuczną inteligencję, 6. analizę danych). Uniwersytet Łódzki został partnerem regionalnym Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, będąc pierwszą uczelnią wyższą w Polsce, która włączyła się w działania edukacyjne Facebooka. Wspólnie z Joanną Stompel i Marią Nyklewicz znalazłem się w gronie certyfikowanych trenerów programu, mających za zadanie przeszkolić minimum 400 studentów i absolwentów UŁ. W projekcie odpowiadałem przede wszystkim za sesję poświęconą innowacyjności i praktycznemu wykorzystaniu Design Thinking. Od marca do października 2019 zrealizowaliśmy 23 szkolenia, w których wzięło udział łącznie 776 osób.

Okres realizacji:

grudzień 2018 - październik 2019