Fabryka Pomysłów

Idea:

Fabryka Pomysłów to inicjatywa Narodowej Agencji Programu Erasmus+, wprowadzająca młodych ludzi do Europejskiego Korpusu Solidarności. Jego częścią są Projekty Solidarności, stanowiące narzędzie do tworzenia oddolnych zmian w swoich społecznościach przez osoby w wieku 18-30 lat. Dzięki swojej formule (łatwe aplikowanie o granty, finansowanie lokalnych działań, wspieranie grup z niewielkim doświadczeniem w pisaniu projektów), konkurs jest przyjazny dla społeczników, których w realizacji projektów blokowały ograniczone środki czy lęk przed biurokracją.

Wspólnie z Joanną Wrońską i Kamilą Kulpą tworzyłem zespół trenerski, wspierany przez Joannę Jastrzębską i Beatę Pankowską z FRSE. Byłem współautorem programu zajęć i współprowadziłem trzy z czterech edycji szkoleń dla młodzieży.

Okres realizacji:

czerwiec 2019 - czerwiec 2020