Projekt świetlica

Idea:

Za realizację projektu odpowiada grupa nieformalna, wspierana przez Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw AKORD. Działanie miało na celu ukazać świetlice wiejskie jako lokalne centra aktywności, poszerzyć warsztat pracy ich opiekunek oraz wprowadzić nowe narzędzia i metody do codziennej pracy placówek. Jestem pomysłodawcą projektu. Jako wolontariusz przeprowadziłem 28 godzin zajęć pokazowych w 14 miejscowościach gminy Świdwin oraz warsztat dla opiekunek świetlic.

Okres realizacji:

lipiec - wrzesień 2015

Zobacz film