Creative Vibes

Idea:

Creative Vibes to cykliczna konferencja, organizowana przez Koło Kreatywności Biznesowej Bizaktywne, działające pod opieką dr Jolanty Bieńkowskiej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja przybliża wybrane aspekty kreatywności, a każdej edycji towarzyszy inny wątek przewodni.

W maju 2018 roku, podczas IV edycji wydarzenia (poświęconej kreatywności w planowaniu ścieżki kariery) miałem przyjemność wystąpić w podwójnej roli. Wspólnie z Marią Nowicką przybliżyłem ideę Programu Ambasadorskiego Biura Karier UŁ, a dzień później w tym samym duecie - przeprowadziłem warsztat Nieoczywiste Perspektywy, prezentując wybrane techniki twórczego rozwiązywania problemów.

Okres realizacji:

maj 2015 - aktualnie