Akcja Cooltura!

Idea:

Pracując nad wnioskiem konkursowym (jestem jego autorem- wspólnie z Jakubem Szynkowskim) chcieliśmy zachęcić mieszkańców gminy Świdwin do amatorskiej działalności kulturalnej. Projekt Towarzystwa Inicjatyw Pozytywnych Społecznie miał na celu rozwijać postawy twórcze, zachęcać do rozpoczęcia przygody ze sztuką i przełamywać stereotypy, budując międzypokoleniowe więzi. Oprócz pomocy w stworzeniu koncepcji działań i pozyskaniu środków na ich realizację, jako wolontariusz przygotowałem i przeprowadziłem blok zajęć podczas Międzypokoleniowych Spotkań Sąsiedzkich.

Okres realizacji:

maj - lipiec 2016