Kursy, szkolenia i konferencje

INWESTUJĘ W ROZWÓJ KOMPETENCJI…

....uczestnicząc w kursach

....szkoląc się

....oraz biorąc udział w konferencjach

KURSY

W codziennej pracy wspieram klientów w planowaniu ścieżek kariery. Mam świadomość, że dynamika dzisiejszego rynku pracy wymaga ciągłego rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. Dzięki uczestnictwu w kursach poszerzam wachlarz zawodowych możliwości, zdobywając nowe uprawnienia i kompetencje.

2017 rok:

Kurs Moderatora Design Thinking
Organizator: DT Poznań (obecnie DT Institute)

2016-2017 rok:

Szkoła Trenerów Biznesu Akademii SET - 91 edycja
Organizator: Grupa SET

Przygotowanie pedagogiczne -studia podyplomowe
Organizator: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

2014-2015 rok:

Kurs Terapeuty Zajęciowego
Organizator: Policealna Szkoła Socjoterapii w Koszalinie

SZKOLENIA

Od 2011 roku uczestniczyłem w kilkudziesięciu warsztatach i szkoleniach, dzięki którym wzbogaciłem warsztat pracy. Poniżej wybrałem te, które w największym stopniu pokrywają się z moją obecną ścieżką kariery (pozostałe szkolenia możesz znaleźć na LinkedIn).

2019 rok:

Projektanci Innowacji PFR
Organizatorzy: Polski Fundusz Rozwoju Google

2018 rok:

Warsztaty trenerów kompetencji cyfrowych
Organizatorzy: Freeformers Facebook

Laboratorium Gier 4.5 oraz Laboratorium Gier 5
Organizator: Rebelatorium

2017 rok:

Trening Interpersonalny PLUS
Organizator: Grupa SET

Trening twórczości: kreatywnie aktywni
Organizator: Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego

Kreatywne metody szkoleniowe
Organizator: Akademia Twórczego Trenera

Narzędzia coachingu kariery w pracy indywidualnej i grupowej
Organizator: Coaching Space

2016 rok:

Mała firma w pigułce
Organizator: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Santander Universitades

2015 rok:

Szkolenie edukatorów programu Aflateen w ramach projektu Aflatoun in Poland
Organizator: Fundacja Nauka dla Środowiska

Szkolenie w zakresie opracowanych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno-informacyjnych służących procesowi diagnozowania/bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych
Organizator: Europejska Platforma Edukacyjna

Islandia: efektywne zastosowanie outdoor education w pracy z młodzieżą
Organizator: Jakob Frimann Thorsteisson (w ramach I Międzynarodowej Konferencji Edukacja - Innowacja)

2013 rok:

Coaching grup młodzieżowych w programie Młodzież w działaniu
Organizator: Stowarzyszenie Polites

 

KONFERENCJE

Czerpię z wiedzy ekspertów i praktyków, regularnie uczestnicząc w konferencjach branżowych. Większość z nich odwiedziłem w roli widza, w niektórych miałem przyjemność wziąć udział w charakterze prelegenta lub konsultanta.

2018 rok:

III Kongres Edukacji Pozaformalnej
Organizatorzy: Polska Izba Firm SzkoleniowychSojusz na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Creative Vibes - Kreatywność w rozwoju ścieżki kariery
Organizator: Koło Kreatywności Biznesowej BIZAKTYWNE

Seminarium EPALE - Przychodzi trener do trenera...czyli porozmawiajmy o tym, jak uczyć dorosłych
Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Systemu EdukacjiEPALE Polska

Konferencja Qualitools - jakość pracy coacha
Organizator: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Mini-Creative Vibes - Kreatywność w rozwoju ścieżki kariery
Organizator: Koło Kreatywności Biznesowej BIZAKTYWNE

III Konferencja Akademickich Biur Karier Nowe wyzwania na polu współpracy akademickich biur karier z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Organizatorzy: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Morska w Gdyni

2017 rok:

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku
Organizatorzy: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Creative Vibes - Kreatywność jako katalizator wiedzy
Organizator: Koło Kreatywności Biznesowej BIZAKTYWNE

Konferencja Nowoczesne narzędzia w poradnictwie zawodowym
Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Projekt Naukowiec
Organizator: Sieć Euraxess - Researchers in Motion

2015 rok:

I Międzynarodowa Konferencja Edukacja - Innowacja.
Organizatorzy: Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku, Stowarzyszenie Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru, Szkoła Aktywnego Wypoczynku FRAJDA, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Społecznych TWIKS

2014 rok:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Patrzeć Inaczej - Widzieć Więcej. Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka
Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie KreatywnościWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku