Projekt Naukowiec

Za sprawą Projektu Naukowiec październik stał się miesiącem doktorantów. Sieć Euraxess w sześciu polskich miastach przygotowała trzydniowe wydarzenia dla przyszłych i obecnych słuchaczy studiów trzeciego stopnia. Przyglądałem się z bliska łódzkiej edycji imprezy.

Projekt Naukowiec to okazja do spotkań ze stypendystami polskich i zagranicznych programów, przedstawicielami instytucji rządowych, fundacji i biznesu oraz doradcami w planowaniu kariery. Każde wydarzenie przebiega według podobnego schematu. Pierwszemu dniu towarzyszy hasło Sprawdź jak to zrobić, drugi to spotkanie na pograniczu trzech sektorów Nauka kariera biznes, natomiast ostatnim elementem imprezy są Warsztaty rozwoju kariery.

Łózka edycja Projektu Naukowiec odbyła się w siedzibie ŁARR S.A.
Łódzka edycja Projektu Naukowiec odbyła się w siedzibie ŁARR S.A.

Sprawdź jak to zrobić

Rozpoczęcie Projektu Naukowiec było poświęcone możliwościom, jakie otwierają się przed doktorantami i stawiającymi pierwsze kroki w swojej karierze badawczej doktorami.

Po przywitaniu uczestników i krótkim wprowadzeniu do projektu, rozpoczęła się sesja Kariera Naukowca w Europie i Świecie. Koordynator Regionalnego Centrum Euraxess przy UŁ, Michał Kaczmarek, przybliżył zakres wsparcia w ramach sieci Euraxess (w tym 4 kluczowe inicjatywy: Jobs, Services, Rights oraz Links), a także szanse, jakie niesie ze sobą program Horyzont 2020 – największe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, dotyczące badań i innowacji.

Kolejnym prelegentem był dr hab. Mariusz Sokołowicz – ambasador Projektu Naukowiec. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na korzyści, jakie niesie ze sobą działalność naukowa, podkreślając przy tym konieczność umiędzynarodowienia badań. Swoje doświadczenia sprowadził do pięciu rad dla początkujących badaczy:

  1. Nie wierz, że praca naukowa bez umiędzynarodowienia jest możliwa.
  2. Nie wierz, że Twoja dyscyplina wiedzy nie jest międzynarodowa (nawet jeśli przedmiot badań jest lokalny, możesz porównywać wyniki z innymi miejscami w Europie i na świecie).
  3. Nie musisz być perfekcyjny językowo (nie traktuj języka jako bariery – w większości przypadków będziesz rozmawiać z osobami, dla których angielski również nie jest ojczystym językiem – one też będą popełniać błędy).
  4. Próbuj wchodzić w świat projektów- zarówno jako wykonawca, jak i ekspert.
  5. Pamiętaj, że nie jesteś gorszy od innych (nie musisz znać się na wszystkim, żeby być przydatnym).
Poniedziałkowe wystąpienia cieszyły się sporym zainteresowaniem.
Poniedziałkowe wystąpienia cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Drugą sesję – Kariera Naukowca w Polsce – otworzył dr Andrzej Kurkiewicz z Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W swoim wystąpieniu przedstawił założenia programu Doktorat wdrożeniowy, a także odniósł się do zmian, jakie czekają doktorantów w związku z wprowadzeniem Ustawy 2.0.

Następnie, dr Zofia Sawicka zaprezentowała ofertę Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), skierowaną do młodych naukowców. To najświeższe możliwości – NAWA funkcjonuje od początku października, a pierwsze nabory wniosków (m.in. na 30 – dniowe wyjazdy naukowe) zostaną uruchomione w pierwszym kwartale 2018 roku.

Dr Jan Wolski, stypendysta MNiSW, opowiedział o swoim projekcie badawczym, poświęconym historii Bułgarii, skupiając się na korzyściach, jakie dało mu uczestnictwo w programie Mobilność Plus.

Kolejne wystąpienie dotyczyło bogatej oferty Narodowego Centrum Nauki. Dr Jakub Gadek skrótowo przedstawił kluczowe programy NCN, w tym m.in. PreludiumEtiudęSonatęOPUS, czy Maestro.

Dr hab. Beata Popłońska z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi podzieliła się z uczestnikami studium przypadku, opisując własne badania nad przyczynami powstawania raka piersi u kobiet. Prelegentka przedstawiła ponadto zbiór przykazań dla młodych naukowców, którzy przygotowują pierwszy wniosek do Narodowego Centrum Nauki.

Sesję zakończyły wystąpienia, poświęcone działalności Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejKierownik Zespołu ds. Koordynacji Programów, dr Beata Frączak przybliżyła szeroką ofertę programową Fundacji (m.in. Homing, Powroty, First Team, Start). Następnie, dr hab. Wojciech Fendler, laureat programu First Team, z dużą dawką humoru podzielił się doświadczeniami związanymi z tworzeniem wniosków i ich oceną.

dr Wojciech Fendler w dowcipny sposób opisał zmagania naukowca w staraniach o granty.
Doktor Wojciech Fendler w dowcipny sposób opisał zmagania naukowca w staraniach o granty.

Pierwszy dzień Projektu Naukowiec zamknęła sesja konsultacji Mapa Twojej Kariery, w trakcie której przy dziesięciu stolikach eksperci doradzali doktorantom, jak sięgnąć po granty, dlaczego warto budować naukową sieć kontaktów, czy w jaki sposób przygotować dobre CV. Miałem zaszczyt reprezentować Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego jako ekspert w dyskusji Kompetencje a kwalifikacje, dzieląc stolik z Alicją Rasmus i Natalią Hofman z Biura Karier Politechniki Łódzkiej.

Przy stanowisku łódzkich Biur Karier podpowiadaliśmy, jakie kompetencje warto rozwijać.
Przy stanowisku łódzkich Biur Karier podpowiadaliśmy, jakie kompetencje warto rozwijać.

Nauka kariera biznes

Drugi dzień projektu to spotkanie na styku nauki i biznesu. Spotkanie otworzył Michał Kaczmarek, którzy przypomniał założenia Projektu Naukowiec i przypomniał najważniejsze wątki dotyczące wsparcia w ramach sieci Euraxess.

Sesja Dwie strony medalu – naukowcy w biznesie została podzielona na dwie części. W pierwszej z nich dr Maciej Kozakiewicz opowiedział o swojej ścieżce zawodowej, w której wielokrotnie przeplatały się przedsiębiorczość i badania. Ciekawe było nie tylko odwołanie do nietypowych karier naukowców (za taką można niewątpliwie uznać szamana-absolwenta Sorbony), ale przede wszystkim apel o kształtowanie u naukowców zwyczaju kontaktu z rzeczywistością już na poziomie studiów magisterskich. Prywatnie, zainteresował mnie biznesowy pomysł organizacji wyjazdów dla ojców i synów, łączący turystykę z rozwijaniem kompetencji.

dr Maciej Kozakiewicz podzielił się swoją receptą na łączenie pracy naukowej z biznesem.
dr Maciej Kozakiewicz podzielił się swoją receptą na łączenie pracy naukowej z biznesem.

Drugim elementem sesji była dyskusja, w której uczestniczyli: Agnieszka First – Wiceprezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Ewa Postolska – Prezes Zarządu Akceleratora Technologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Bartosz Rzętkiewicz – Dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Dyskusję moderowali Michał Kaczmarek i dr Maciej Kozakiewicz. Wśród poruszanych wątków znalazły się m.in. problem komunikacyjny na linii naukowcy-przedsiębiorcy (hermetyczny język nauki vs. prosty tryb myślenia biznesu), narzędzia wsparcia dla młodych naukowców, dążących do komercjalizacji wyników badań oraz stereotypy i pułapki w myśleniu o biznesie, opartym na sektorze nauki. Interesującą tezę wysunął Bartosz Rzętkiewicz, który stwierdził, że mnóstwo start-upów zostało zniszczonych przez zastrzyk gotówki i związany z tym hurraoptymizm. Reakcją na tę sytuację jest uruchomiony przez ŁSSE S.A. program współpracy start-upów z doświadczonymi inwestorami.

Panel dyskusyjny. Od lewej; Agnieszka First (ŁARR S.A.),
Panel dyskusyjny. Od lewej; Agnieszka First (ŁARR S.A.), Ewa Postolska (Akcelerator Technologii UŁ) oraz Bartosz Rzętkiewicz (ŁSSE S.A.).

Podobnie, jak dzień wcześniej, ostatnim punktem programu była sesja konsultacyjna – tym razem pod hasłem Kreatywne myślenie w planowaniu kariery naukowej. Wśród tematów pojawiły się odwołania do ochrony własności intelektualnej, współpracy naukowców z biznesem oraz tworzeniem CV. Starałem się odpowiedzieć na pytanie Jak zdobyć doświadczenie w sektorze pozaakademickim, na studiach doktoranckich? – jak się okazało, zadawało je sobie wielu uczestników Projektu Naukowiec. To, co miało być krótką konsultacją, zmieniło się w dyskusję, dzięki której mogłem poznać wątpliwości i trudności, z jakimi zmagają się młodzi naukowcy. To niezwykle wartościowe obserwacje w kontekście mojej pracy w Biurze Karier UŁ.

Sesja konsultacji gwarantowała łatwy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin.
Sesja konsultacji gwarantowała łatwy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin.

Warsztaty rozwoju kariery

Ostatnim akcentem Projektu Naukowiec były warsztaty, dedykowane potrzebom doktorantów. Propozycje były  zróżnicowane – uczestnicy wybierali spomiędzy trzech tematów:

  1. Zaistniej w sieci.
  2. W poszukiwaniu wielkich odkryć – jak zamienić pomysł w udany innowacyjny projekt?
  3. Jak w skuteczny sposób przedstawić osiągnięcia naukowca.
Warsztaty dla młodych naukowców.
Warsztaty dla młodych naukowców.

Nie miałem okazji uczestniczyć w części szkoleniowej, choć – biorąc pod uwagę rozmowy z organizatorami – cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego: większość darmowych szkoleń, dotycząca planowania kariery zawodowej, jest skierowana do studentów I i II stopnia lub – nieco rzadziej – do maturzystów.

Co dalej?

Z perspektywy osoby, zajmującej się wspieraniem młodych ludzi w rozwoju kompetencji i przygotowującej przyszłych absolwentów do wejścia na rynek pracy, cieszę się, że mogłem uczestniczyć w Projekcie Naukowiec. Tego typu inicjatywy są niezwykle potrzebne, tym bardziej, że – jak pokazują statystyki – na zatrudnienie na Uczelni może liczyć około 10% doktorantów. Większość z nich stanie przed dylematem Co dalej? – często będącym trudnym wyborem między transferem do świata biznesu, zmianą miejsca zamieszkania, a przekwalifikowaniem. Nie zdawałem sobie sprawy z ilości dostępnych programów i możliwości, jakie otwierają się przed badaczami, stawiającymi pierwsze kroki na ścieżce nauki. Inną kwestią pozostaje trudność sięgnięcia po część z tych szans. Świadomość, że w regionie działają takie podmioty jak Euraxess, zwiększa mój komfort pracy – wiem, że nawet, jeśli nie będę umiał odpowiedzieć na wątpliwości doktorantów podczas konsultacji doradczych, istnieje miejsce, do którego mogę kierować ich po fachową, kompleksową pomoc.

Część osób, z którymi miałem okazję porozmawiać w trakcie poniedziałkowych i wtorkowych sesji konsultacyjnych, pytała o możliwość udostępnienia prezentacji. Zgodnie z obietnicą, zamieszczam pliki do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

23.10.2017 – Kompetencje a kwalifikacje

24.10.2017 -Jak zdobyć doświadczenie w sektorze pozaakademickim, w trakcie studiów doktoranckich?

Wszystkie wykorzystane w relacji zdjęcia pochodzą z materiałów organizatorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 2 = 1