Kreatywna Praca – raport do pobrania

Projekt Kreatywna praca - prolog

Jest już dostępny raport, zamykający pierwszą część projektu Kreatywna Praca. Brałem udział w kilkumiesięcznych pracach nad jego powstaniem.

Kreatywna praca to projekt Design Thinking Institute, którego celem jest zainicjowanie dyskusji wokół kreatywności w miejscu pracy. Jak kreatywność jest postrzegana przez menedżerów i kandydatów? W jakich działaniach jest najbardziej potrzebna? Co zrobić, żeby ją wspierać? To tylko kilka pytań, które towarzyszyły nam podczas kilkumiesięcznej pracy. Jej efektem jest raport Kreatywna praca – prolog, zawierający główne wnioski z badań.

Jak pracowaliśmy?

Projekt oficjalnie wystartował 15 lutego. Kilka dni wcześniej brałem udział w spotkaniu koordynatorów, którzy mieli za zadanie pilotować jego kolejne kroki. Mnie przypadła w udziale opieka nad sesjami generowania pomysłów. Zanim jednak doszliśmy do etapu szukania rozwiązań (i sposobów na wspieranie kreatywności w miejscu pracy), była potrzebna solidna dawka badań i analiz.

W cały proces było zaangażowanych 25 osób. Wiele z nich poświęciło długie godziny na przeprowadzenie wywiadów i analizę wynikających z nich potrzeb. W ramach projektu Kreatywna praca odbyło się w sumie 35 wywiadów. Rozmówcami byli pracownicy firm, szkół i instytucji, którzy reprezentowali trzy grupy:

  • osoby, które uważały się za kreatywne (i realizujące się twórczo),
  • osoby, które uważały się za kreatywne (ale czuły, że nie realizują się twórczo),
  • pracodawcy/menedżerowie;

Wywiady pozwoliły na zmapowanie potrzeb – zespół analiz wskazał 12 obszarów, które stanowiły punkt wyjścia do postawienia wyzwań projektowych i – w dalszej kolejności – generowania pomysłów na wspieranie (różnych kontekstów) kreatywności w miejscu pracy. I tu na dobre zaczęła się moja rola.

Sesje generowania pomysłów

Razem z Marcinem Nawrockim odpowiadałem za sesje generowania pomysłów. Wspieraliśmy zespół zaangażowanych project managerek: Katarzyny Kantarek, Dominiki Płudowskiej i Marty Kwiatkowskiej, które – po krótkim wprowadzeniu i wzięciu udziału w przygotowanej przez nasz duet modelowej sesji generowania pomysłów – doprowadziły do stworzenia w sumie 270 propozycji do wdrożenia w organizacjach. Część z nich była zabawna, inne miały zupełnie poważny wydźwięk. Niektóre odświeżały dobrze znane narzędzia i działania, nadając im nową formę, kolejne – z różnych względów – są raczej melodią przyszłości, czekając na odpowiednie zaplecze technologiczne lub infrastrukturę. Kilka-kilkanaście propozycji nadają się do wdrożenia już teraz.

Absolutnie nie generowaliśmy w wybór grup – to od uczestników i uczestniczek sesji zależało, które pomysły przejdą dalej i przybiorą formę prostych prototypów. Etap selekcji przeszło łącznie 11 z nich. Możesz przeczytać o nich w raporcie, w rozdziale poświęconym sesjom generowania pomysłów. Opisując go (oprócz koordynacji sesji mam przyjemność być współautorem raportu Kreatywna praca – prolog), starałem się uzupełnić efekty pracy grup o inspiracje i nieco teorii, które – mam nadzieję – pozwolą Ci lepiej zrozumieć kontekst wypracowanych rozwiązań. Jeszcze większy wgląd zyskasz dzięki rozdziałom, poświęconym potrzebom, świadczących o nim insightom i wyzwaniom, które opisali moi koledzy i koleżanki z zespołu.

Co dalej?

W założeniu raport Kreatywna praca – prolog to wstęp do dalszych działań. Plany są ambitne: oprócz szytej na miarę oferty dla firm i wsparcia w tworzeniu środowisk pracy, sprzyjających kreatywności, w 2023 roku ma odbyć się konferencja, która podsumuje pilotaż działań – już nie tylko badawczych i koncepcyjnych, ale też – mamy nadzieję – podejmowanych we współpracy z biznesem.

Pobierz raport

Raport Kreatywna praca – prolog możesz bezpłatnie pobrać ze strony projektu (KLIKNIJ).

Jeśli interesuje Cię temat kreatywności w miejscu pracy, zachęcam do sprawdzenia tekstu, w którym przedstawiam kluczowe koncepcje klimatu dla kreatywności. Artykuł jest dostępny TUTAJ.