Program Ambasadorski Biura Karier UŁ. Inauguracja w Spale.

Wyjazdem do Spały rozpoczął się Program Ambasadorski Biura Karier UŁ. Trzydniowy warsztat służył przede wszystkim integracji oraz wypracowaniu pomysłów na działania, skierowane do studentów.

Idea

Program jest nowym spojrzeniem na współpracę Uczelni ze studentami – docelowo chcemy doprowadzić do sytuacji, w której Ambasadorzy wychodzą z roli odbiorców działań, aktywnie włączając się w inicjatywy Biura Karier UŁ i kształtując jego ofertę. Poczucie sprawstwa, przestrzeń do testowania pomysłów i partnerska relacja to wartości, które leżą u podstaw programu. Po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń, do kilkumiesięcznej współpracy zaprosiliśmy jedenaście osób – studentów UŁ o zróżnicowanych doświadczeniach, zasobach i zainteresowaniach. Łączy ich  jedno: chęć działania w swoim otoczeniu, mająca na celu poprawę sytuacji młodych ludzi stawiających pierwsze kroki na rynku pracy.

Wspólnie z Marią Nowicką, Katarzyną Skonieczną i Joanną Stompel odpowiadałem za opracowanie programu warsztatów. Pobyt w Terenowej Stacji Terenowej UŁ w Spale stanowił pierwszy rozdział programu. Skupiliśmy się przede wszystkim na integracji zespołu, rozpoznaniu potrzeb studentów i generowaniu rozwiązań, które mogłyby uatrakcyjnić ofertę Biura Karier UŁ.

Dzień pierwszy. Integracja.

Pierwszy, wieczorny moduł służył poznaniu się uczestników. Podpatrując zajęcia przygotowane przez Kasię i Marysię nie tylko dobrze się bawiłem, ale także mogłem poszerzyć swój warsztat trenerski o kilka narzędzi, których do tej pory nie stosowałem. Szczególnie podobała mi się drużynowa gra z zapamiętywaniem imion, gdzie oprócz dobrej pamięci kluczową rolę odgrywał refleks. Z kolei obserwując wysiłek grupy, skupionej nad ustawieniem wieży przy pomocy koła współpracy, pierwszy raz widziałem, żeby ktoś tak sprawnie radził sobie z postawieniem do pionu przewróconych (wydawałoby się – spisanych na straty) elementów.

Integracja_3

Dzień drugi. Gra terenowa i wprowadzenie do twórczego rozwiązywania problemów.

Sobotę rozpoczęliśmy grą terenową, opracowaną przez Marię Nowicką i Asię Stompel. Dzięki temu miałem okazję poznać Action Bound – aplikację, pozwalającą na wykorzystanie przestrzeni, zadań, przywołujących na myśl podchody i edukacji w sposób bijący na głowę nudne wykłady i pogadanki. Dziewczyny w atrakcyjny sposób przeplatały wyzwania (często abstrakcyjne – jak np. konieczność przeprowadzenia wywiadu z żubrem) z informacjami dotyczącymi rynku pracy, co stanowiło punkt wyjścia do omówienia możliwości, jakie stoją przed osobami, stawiającymi pierwsze kroki na rynku pracy.

20171111_095507

Popołudniowo-wieczorna sesja, którą prowadziłem wspólnie z Kasią Skonieczną, służyła poznaniu potrzeb studentów oraz stworzeniu propozycji inicjatyw, które odpowiadałyby na te potrzeby. Przed wyjazdem poprosiliśmy uczestników o przeprowadzenie ankiet wśród swoich znajomych. W efekcie otrzymaliśmy kilkadziesiąt opinii i perspektyw, które wspólnie z Ambasadorami pogrupowaliśmy w wątki tematyczne. Po ustaleniu, na które z nich możemy mieć realny wpływ i wyłonieniu trzech obszarów najbardziej interesujących z punktu widzenia uczestników, przeszliśmy do fazy generowania pomysłów. W ciągu kilkunastu minut Ambasadorom udało się wygenerować 69 pomysłów!

Milena, Magda, Klaudia

Dzień trzeci. Rozwijanie pomysłów i oczekiwania.

Niedzielę poświęciliśmy na dopracowanie idei, które były najbliższe uczestnikom. Ambasadorzy stanęli przed trudnym wyborem – każda z grup mogła wybrać po 3 pomysły, które chciałaby wprowadzić na UŁ, po czym poprosiliśmy uczestników o symboliczną inwestycję w te inicjatywy, które wydają im się najbardziej potrzebne w kontekście wejścia na rynek pracy. Część, którą prowadziłem wspólnie z Marią Nowicką była też pierwszą okazją do rozczarowań. W pewnym momencie musieliśmy zastopować entuzjazm uczestników, urealniając część z ich ambitnych planów. Podstawową korzyścią, płynącą z tego elementu wyjazdu, były wskazówki, jak – jako instytucja – możemy zmodyfikować nasze działania, aby wpisywać się w oczekiwania studentów.

Karol, Renata, Gosia i Radek

Ostatni blok zajęć, przygotowany przez Asię Stompel, odnosił się do oczekiwań uczestników wobec programu i siebie nawzajem. Elementem zamykającym wyjazd było podpisanie deklaracji współpracy przez Ambasadorów.

20171112_132317

Co dalej?

Jestem świadomy, że wykonaliśmy dopiero pierwszy krok i czeka nas jeszcze dużo pracy, żeby przygotować wydarzenie, stanowiące nową propozycję dla studentów UŁ. To, co najbardziej cieszy w kontekście wyjazdu do Spały, to niesamowite zaangażowanie Ambasadorów, ich otwartość i pomysłowość. Jestem przekonany, że jako grupa dysponujemy zasobami, które pozwolą na stworzenie czegoś wartościowego.

23471995_10215047389961924_8575588411878160086_n

Marcinie, Krystyno, Radku, Karolu, Justyno, Gosiu, Mileno, Renato, Magdaleno, Konradzie i Klaudio – wykonaliście kawał dobrej roboty i cieszę się, że będziemy mieli okazję do współpracy w najbliższych miesiącach. Marysiu, Kasiu i Asiu – cieszę się, że od samego początku jesteście w programie na najwyższych obrotach. A to dopiero pierwszy krok!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 39 = 43