Bez kategorii

Aflateen

Idea:

Jest to inicjatywa ogólnoświatowej sieci Aflatoun i Fundacji Master Card, której odbiorcami są dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat. Program jest realizowany w 50. krajach (od 2014 roku również w Polsce, za sprawą Fundacji Nauka dla Środowiska) i ma za zadanie rozwinąć u młodych ludzi umiejętności wykorzystania swoich zasobów, oszczędzania, tworzenia i zarządzania budżetem osobistym, a także planowania i angażowania się w działania o charakterze społecznym i finansowym. Wspólnie z Michałem Conradem oraz Jakubem Szynkowskim i Martą Kępą z Zespołu Szkół w Lekowie zorganizowałem wyjazd integracyjny z elementami szkoleniowymi. Byłem odpowiedzialny za przeprowadzenie 10 godzin warsztatów i pomogłem młodzieży w przygotowaniu pokazu eksperymentów podczas święta szkoły. Za zrealizowane działania uzyskałem certyfikat edukatora sieci Aflateen.

Okres realizacji:

grudzień 2014 - maj 2015

Zobacz film