Bliżej ludzkich potrzeb. Miasta wolontariatu

Wolontariat nie musi ograniczać się do szkół i działalności organizacji pozarządowych. Wspierany w przemyślany sposób przez lokalne władze może doprowadzić do podniesienia jakości życia mieszkańców. Modelowym przykładem efektywnej współpracy z wolontariuszami jest koncepcja stworzona w cypryjskim Athienou, która dzięki programowi URBACT właśnie dotarła do 7 kolejnych miast – w tym do polskiego Radlina.

URBACT to europejski program wymiany wiedzy i doświadczeń, promujący zrównoważony rozwój miejski. Prowadzone w jego ramach działania mają pomóc w nowym spojrzeniu na kluczowe wyzwania miast, poszukując innowacyjnych rozwiązań społecznych problemów.

Sieć, która działa

Sieć skupia 550 miast z 30 państw – w tym gronie znaleźli się również reprezentanci Polski, m.in. Warszawa, Poznań, Gdynia, Łódź, Lublin i Kraków. Elementem programu są tzw. sieci transferu – narzędzia wymiany dobrych praktyk, w ramach których miasta dzielą się sprawdzonymi, efektywnymi działaniami. Jednej z takich sieci przewodzi cypryjskie miasto Athienou, które wykorzystało wolontariat do włączenia zagrożonych marginalizacją grup.

Cypryjski pomysł na wolontariat

O ile działania wolontariuszy nie są niczym nowym, sam sposób organizacji ich pracy już tak. Liczące 5000 mieszkańców Athienou stworzyło Miejską Radę Wolontariatu, skupiającą 48 członków, wybranych przez społeczność lokalną. Radzie przewodniczy burmistrz, a w jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, partii politycznych, instytucji religijnych, sponsorów i reprezentanci rodziców. Rada pilotuje cztery programy (każdy z nich ma własną Radę Wolontariuszy, wspierającą realizację kluczowych zadań): 1) pomoc w Domu Starców, 2) wsparcie Centrum dla Osób Dorosłych – w tym inicjatywy wspierające wejście na rynek pracy, 3) organizację wolontariatu w miejskim żłobku oraz 4) współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Ramię w ramię

Athienou promuje wolontariat, dostrzegając w nim szansę na budowanie międzypokoleniowych relacji. Dzieci i młodzież, które odwiedzają pensjonariuszy Domu Starców, za kilkadziesiąt lat same mogą potrzebować tego typu wsparcia. Z kolei dorośli wolontariusze, odwiedzając szkoły i dzieląc się swoimi doświadczeniami, wspierają rozwój najmłodszych mieszkańców. Całość działań, choć zbudowana w oparciu o oddolne inicjatywy, ma silne umocowanie prawne – Rada działa na podstawie surowych standardów, a decyzje podejmowane przez wolontariuszy są przez nich konsultowane z instytucjami, na rzecz których jest świadczone wsparcie.

Cypryjczycy za swój model zostali uhonorowani nagrodą URBACT GOOD PRACTICE 2017. Aktualnie, sposób organizacji Miejskiej Rady Wolontariatu jest testowany przez miasta partnerskie: Capizzi (Włochy), Athy (Irlandia), Radlin (Polska), Altenę (Dania), Alteę (Estonia), Arcos de Valvedez (Portugalia) oraz Pregradę (Chorwacja).

Więcej o programie przeczytasz TUTAJ.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + 8 =