doradztwo zawodowe i planowanie kariery

KreaTOR Kariery

Idea:

KreaTOR Kariery to kompleksowy program wsparcia studentów Uniwersytetu Łódzkiego w wejściu na rynek pracy, realizowany przez Biuro Karier UŁ. Uczestnicy projektu mogą skorzystać  ze wsparcia doradców zawodowych, konsultacji i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, mentoringu w miejscu pracy oraz pomocy coacha kariery. Jako członek zespołu projektowego od lipca 2016 roku prowadzę konsultacje doradcze, podczas których m.in. pomagam stworzyć dokumenty aplikacyjne, przeprowadzam testy kompetencyjne, informuję o dostępnych programach i szkoleniach, dedykowanych studentom, przygotowuję symulacje rozmów kwalifikacyjnych i podpowiadam, jak zadbać o wizerunek w sieci. Ponadto, tworzę artykuły na stronę Biura Karier UŁ oraz wspieram promocję projektu.

Okres realizacji:

lipiec 2016 - czerwiec 2019